05.06.2014

Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivässä palkittiin ja erityismainittiin

Abacus Diagnostica Oy:n kehittämä DNA testausteknologia on viety kansainvälisille markkinoille

Born Global – Syntyjään kansainvälinen –palkinnon saanut Abacus Diagnostica Oy on molekyylidiagnoosiyritys, joka on erikoistunut nopeaan DNA testaukseen. Vuonna 2009 yritys alkoi kehittää GenomEra-teknologiaa kliiniseen käyttöön ja sai siihen yksityisen rahoituksen. Vuonna 2011 yritys sai CE-IVD merkin ja aloitti kliinisen tuotteen myynnin Euroopassa. Sen jälkeen yrityksen liikevaihto on melkein viisinkertaistunut ja tänä vuonna yrityksen tuloista 80 prosenttia tulee viennistä.

Video palkinnonjaosta Abacus Diagnostica Oy

Ursuk Oy on strategisesti laajentanut yritystoiminnan Pohjois-Euroopan ulkopuolelle viimeisen viiden vuoden aikana

Growth in Sight – Kasvua EDEssä –palkinnon saaja Ursuk Oy on sukellus-, pelastus- ja purjehduskuivapukuihin erikoistunut yritys. Vuonna 1964 perustettu perheyritys työllistää nykyisin noin 70 henkilöä Turussa. Tuotanto ja tuotekehitys tehdään paikallisesti.

Kasvun pohjana on asiakkaiden tarpeisiin perustuva jatkuva tuotekehitys ja strateginen toiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille. Tänä päivänä jälleenmyyjät toimivat noin 20 maassa. Yrityksen seuraava tähtäin on off-shore rakennuksen markkinat ja se uskoo menestykseen.

Video palkinnonjaosta Ursuk Oy

Hankinta-asiamiestoiminta edistää kuntien ja pk-yritysten konkreettista yhteistyötä

Hankinta-asiamiestoiminta sai erityismaininnan. Turussa yrittäjien ja kaupungin yhteistyönä kehitetty hankinta-asiamiesverkosto toimii tänä päivänä kahdeksassa maakunnassa ja palvelee pk-yrityksiä ja hankintayksikköjä julkisissa hankinnoissa. Palvelu edistää yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla yritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille.

Video kunniamaininnan myöntämisestä Hankinta-asiamies Jorma Saariketo  

Vuoden yrittäjyyden edistäjä

Lisäksi Varsinais-Suomen Yrittäjät palkitsi Turun ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Mary-Ann Kaukisen Vuoden Yrittäjyyden Edistäjä -palkinnolla. Kaukinen on ollut mukana kehittämässä terveyden ja hyvinvoinnin alan osuuskuntatoimintaa.

Erikoisansiomerkit tunnustukseksi kunnan hyväksy tehdystä työstä

Suomen Kuntaliiton myöntämät erikoisansiomerkut tunnustukseksi kunnan hyväksi tehdystä työstä saivat elinkeinoasiamies Markku Määttänen ja teollisuusasiamies Seppo Torikka.