21.08.2014

Kysely yrityksille liittyen Turun Yleiskaavaan 2029

Valmisteilla olevan Turun Yleiskaavan 2029 tarkoituksena on vastata yrityselämän muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on tukea erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja tarjota riittävästi monipuolisia työpaikka-alueita kaupungin eri osissa.

Yrityksille suunnatun kyselyn avulla selvitetään yritysalueiden kehittymiseen ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti halutaan tietää sijoittumiseen vaikuttavia asioita ja olemassa olevien yritysaluiden kehittämistarpeita.

ALOITA KYSELY

Vastaaminen kestää noin 15 - 20 minuuttia. Kysely on auki syyskuun loppuun asti.

Lisätietoa yleiskaavasta www.turku.fi/yleiskaava2029

Asukkaille suunnattu kysely tehtiin viime keväänä

Osana yleiskaavan suunnittelu tehtiin asukkaille suunnattu kysely, jossa kerättiin asukkaiden näkemyksiä siitä, miten kaupunkia tulisia kehittää. Molempien kyselyjen tulokset ja analyysit julkaistaan tulevan syksyn aikana.

Lisätietoja antaa:
Kaavoitusinsinööri Andrei Panschin, Turun kaupungin ympäristötoimiala
andrei.panschin@turku.fi, puh. 044 907 4053