20.08.2014

Valtuuskunta turvaamaan Suomen ja Venäjän välistä liikenneyhteyttä

Ryhmä elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajia on perustanut valtuuskunnan edistämään Euroopan laajuisen liikennejärjestelmän toteuttamista niin, että se tukee Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja varmistaa Suomen roolin Euroopan ja Venäjän välisessä liikenteessä. Jäseniä valtuuskunnassa on perustamisvaiheessa 20.

Ryhmän mukaan tärkeä osa niin sanotun Välimeri - Skandinavia-ydinverkkokäytävän toteutusta Suomessa on Turku - Helsinki-ratayhteyden kehittäminen siten, että matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee merkittävästi. Välimeri - Skandinavia -ydinverkkokäytävä kulkee Etelä-Suomen läpi Venäjän rajalle. Tämä niin sanottu tunnin juna yhdistää pohjoisen kasvuvyöhykkeen muuhun Eurooppaan.  Pohjoinen kasvuvyöhyke on Tukholmasta Pietariin ulottuva Pohjoisen Itämeren alueen vyöhyke, jolla eri toimijoide yhteistyöllä pyritään lisäämään alueen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Linkki  uutiseen: Talouselämä-lehti