04.08.2014

Suomen valtio ja Meyer Werft ostavat Turun telakan

Telakkakauppa ja aiesopimukset erittäin myönteinen uutinen Turun seudulle

Suomen valtio ja saksalainen laivanrakennusyhtiö Meyer Werft ovat allekirjoittaneet sopimuksen STX Europen kanssa koko STX Finland Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa vahvistaa Turun talousalueen tulevaisuuden näkymiä.

Meyer tulee olemaan teollinen enemmistöomistaja, joka kantaa 70 prosentin omistuksellaan päävastuun telakan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Suomen valtion omistusosuus yhtiöstä on Teollisuussijoituksen kautta 30 prosenttia. Kauppahinta ei ole julkinen.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkä prosessi on saamassa tyylikkään ratkaisun. Mukaan saatiin alalla arvostettu ja laivanrakennuksessa pitkät perinteet omaava teollinen partneri, joka tuo nyt oman asiantuntemuksensa Turun telakan kehittämiseen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Turun telakan tilauskantaan saadaan myös jatkuvuutta, sillä Tui Cruises -varustamo on ilmoittanut tilaavansa kaksi uutta TUI-luokan risteilyalusta Turun telakalta. Uusien tilausten arvo kohoaa lähes miljardiin euroon, mikä merkitsee työllisyysvaikutukseltaan suoraan noin 12 000 henkilötyövuotta. Meriteollisuus työllistää Turussa noin 5 000 henkilöä. Lounaisessa Suomessa alihankintaketjussa on noin 250 yritystä.

Alukset toimitetaan kevätkaudella vuosina 2016 ja 2017. Valtio valmistautuu osallistumaan uuden telakkayhtiön kehittämiseen myöntämällä kahdelle uudelle TUI-alukselle laivanrakennuksen innovaatiotukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

– Yhteistyö valtion ja Meyerin välillä sekä uudet risteilijätilaukset osoittavat, että Turussa oleva osaaminen ja alihankkijaverkosto kiinnostavat kansainvälisesti. Nyt aikaansaatu ratkaisu auttaa edelleen kehittämään toimintaa, jolla on Suomessa historialliset perinteet ja ainutlaatuista osaamista, ministeri Vapaavuori sanoo.

Lopullinen omistajanvaihdos ja uuden telakkayhtiön toiminnan käynnistäminen edellyttävät vielä Saksan kilpailuviranomaisen hyväksyntää yrityskaupalle sekä kaupallisten pankkien taholta lopullisia päätöksiä rakennusaikaisesta rahoituksesta.

Uskoa tulevaisuuteen

Uutiset telakan kaupasta ja uusien tilauksien aiesopimuksista ovat erittäin myönteisiä Turun ja koko lounaisrannikon näkökulmasta. Nykyisellään alan liikevaihto Lounais-Suomessa on noin 1,3 miljardia. Ison mittaluokan laivanrakennustoiminnan sekä koko meriteollisuuden suorat ja välilliset vaikutukset alueen taloudelliseen kasvuun ja työllisyyteen ovat merkittävät.

- Voin sanoa, että tämä on omalla kaupunginjohtajaurallani varmasti yksi parhaista päivistä, niin haastavia nämä viime vuodet ovat olleet alue- ja kuntatalouden osalta, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell iloitsee.

Vaikka telakan kilpailuaseman palauttaminen onkin kaupan jälkeen vasta alussa, Randellin mukaan nyt voidaan kuitenkin kohdistaa katseen tulevaisuuteen ja kauppa luo uskoa aluetalouden kasvuun laajemminkin.

- Turun kaupungin puolesta haluan lausua parhaimmat kiitoksemme elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle ja valtiolle sitoutumisesta sekä tehdystä työstä uuden teollisen omistajan löytämiseksi ja risteilijälaivanrakentamisen edellytysten luomiseksi hyvin vaikean jakson jälkeen. Samalla haluan toivottaa perheyhtiö Meyer Werft:n lämpimästi tervetulleeksi Turkuun. Saksalaisyhtiöllä on varmasti sekä osaamista että kykyä rakentaa maailman edistyneimpiä ja suurimpia risteilyaluksia Euroopassa ja Suomessa.

Kaupunginjohtajan mukaan tehdyt sopimukset ja telakoiden viime aikoina saamat uudet tilaukset viestivät uskosta risteilyalusmarkkinoiden kasvuun tulevina vuosina.

- Tämä kauppa kertoo myös siitä, että tilaajat haluavat näitä laivoja rakennettavan Euroopassa ja Suomessa, ja että he luottavat suomalaiseen osaamiseen, sanoo Randell.

Turun kaupunki pyrkii jatkossakin luomaan edellytyksiä meriteollisuuden osaamistason ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiselle yhteistyössä valtion toimijoiden, korkeakoulujen ja alan yritysten kanssa. Myös Pansion telakka-aluetta ja sen ympäristöä ollaan valmiita kehittämään teollisuuspuiston suuntaan.

- Telakkateollisuuden rinnalla tulisikin alkaa rohkeasti puhumaan sinisestä kasvusta – blue growth ja blue cleantechista. Mereen ja uusiin teknologioihin liittyvät mahdollisuudet ja kasvavat markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Arktiset ja offshore alukset ja teknologiat ovat paljon esillä ollut mahdollisuus, mutta mereen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia tulee tarkastella vielä laajemmin ja on tärkeää, että näihin panostetaan kansallisesti riittävästi. Tekesin uudet rahoitusohjelmat ovat hyvä alku tälle työlle, jolla julkinen sektori voi tukea uusia kasvumahdollisuuksia, Aleksi Randell kiittelee.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote telakkakaupasta